• Tìm kiếm

 • Tất nhiên là đồng thời chơi game bài online lẫn đi chơi vẫn vui

  Tất nhiên là đồng thời, ta không ngại ngần làm họ yên lòng trong lúc đó, và cũng không để mặc họ sau khi đã giúp đỡ họ tạm thời. Điều khó khăn ở đây có lẽ là làm thế nào để hiểu rõ được những nguyên nhân gây ra sự khốn cùng của họ. Nhiều người chơi game bài tiến lên có thể động lòng giúp đỡ một gia đình nghèo khó hơn là động lòng tới mức dồn tâm trí vào việc giúp gia đình đó thoát khỏi đói nghèo.
  Tôi không có được sự kiên nhẫn đối với các hội từ thiện chuyên nghiệp hay với bất cứ loại hình chủ nghĩa nhân đạo thương mại hóa nào. Khi sự giúp đỡ của con người được hệ thống hóa, được tổ chức, thương mại hóa và chuyên nghiệp hóa thì những tình cảm sâu sắc ẩn chứa trong sự giúp đỡ đó bị mai một đi và trở thành một thứ tình cảm lạnh lùng, thờ ơ.

  Tất nhiên là đồng thời chơi game bài online lẫn đi chơi vẫn vui

  Sự giúp đỡ thực sự của con người không bao giờ có thể phân loại hay quảng cáo. Trong thực tế, có nhiều trẻ em mồ côi được chăm sóc trong gia đình những người yêu thương chúng hơn là ở các tổ chức từ thiện. Có nhiều người già đến nương tựa bạn bè của họ hơn là tại các viện dưỡng lão. Có nhiều khoản viện trợ dưới dạng các khoản tiền mà các gia đình tự cho nhau vay hơn là thông qua các tổ chức tín dụng. Cứ như vậy, xã hội loài người tự trông nom lẫn nhau dựa trên cơ sở lòng nhân đạo. Và chính vì chơi game bài magic thế, một câu hỏi hết sức quan trọng là liệu việc thương mại hóa bản chất tự nhiên của lòng từ thiện còn có thể bị khuyến khích đến mức nào nữa đây?


  Những hội từ thiện chuyên nghiệp không chỉ có thái độ lạnh lùng mà họ còn gây nên nhiều vết thương lòng hơn là giúp đỡ người khác. Các hội từ thiện hạ thấp giá trị của những người nhận viện trợ và ăn mòn lòng tự trọng nơi họ. Điều đó cũng gần giống như chủ nghĩa duy tâm ủy mị. Vẫn còn cách đây chưa lâu, ở nước ngoài đã từng lan rộng ý tưởng rằng: dịch vụ là chơi game bài sâm một điều gì đó mà chúng ta có thể kỳ vọng người ta sẽ thực hiện cho chúng ta. Thật không thể kể hết được đã có bao nhiêu người trở thành những người được nhận viện trợ của loại dịch vụ xã hội từ thiện này. Có những bộ phận nhất định trong dân chúng được nuông chiều và rơi tình trạng luôn trông đợi vào người khác và không tự mình nuôi sống được bản thân giống như con trẻ.

  Leave a Reply