Sàn gỗ công nghiệp chịu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên đa