Stripped áo sơ mi và ngăn kéo của chúng tôi, chúng mọc để màu trắng tro,