Tất nhiên là đồng thời, ta không ngại ngần làm họ yên lòng trong lúc đó,